Spring til indhold

7c Levende hegn

Levende hegn.

Anvendelse

Et levende hegn har til formål at give læ, afgrænse arealer og danne rum. Der anvendes ofte hjemmehørende arter i det levende hegn, som giver blomstring og frugter til en lang række insekter og fugle i naturen. Det levende hegn findes i parker, boligområder, kirkegårde, langs boldbaner og veje, og i det åbne land.

 

Beskrivelse

Et levende hegn er ofte et linjeformet tæt og højt element, som kan bestå af én eller få rækker af hårdføre træer og buske. Det levende hegn kan være fritvoksende eller klippet på en eller begge sider.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 

Elementernes kant friholdes for høje urter og grene, hvor det grænser op til elementerne: brugsplæne, sportsplæne, faste belægninger, løse belægninger og sportsbelægninger. 

 

Elementerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.

A + B  1/10 

 

Meldepligt

  • Elementerne skal være frodige og veludviklede. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr eller sygdom. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af aggressive urter i grupper over 3 m2 skal meddeles ordregiveren. Aggressive urter er fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke*.
  • Forekomst af flg. arter skal meddeles ordregiveren. Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-pileurt og Kæmpe-Balsamin*.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om efterplantning, tilbageskæring, rydning.

 

By- og Kulturforvaltningen