Spring til indhold

7a Lund

Lund.

Anvendelse

En lund er en samling af træer og anvendes som adskillelse imellem eller afgrænsning af forskellige områder. Lunde findes i større parker og naturområder.
 

Beskrivelse

En lund er ofte åben i bunden med en bund af høje urter eller klippet græs som giver mulighed for, at man kan færdes under træerne. Lunden kan dog også have en mere lukket karakter med sammenhængende eller spredte buske. En lund adskiller sig fra en skov ved at være et mindre element og ved som regel at være mere lysåben.

 

Tilstandskrav  Målmetode Kontrolfrekvens Acceptkriterium 
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje. A + B 1 9/10

 

Meldepligt

  • Træerne skal være frodige og veludviklede. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres svampeangreb, nedfaldne større grene eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af aggressive urter i grupper over 3 m2 skal meddeles ordregiveren. Aggressive urter er fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke*.
  • Forekomst af flg. arter skal meddeles ordregiveren: Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje:

Gødskning, større beskæringsopgaver, fældning, stødfræsning, bekæmpelse af aggressive urter, Kæmpe-Bjørneklo, Kæmpe-Pileurt, Kæmpe-Balsamin og Japan-Pileurt*.

By- og Kulturforvaltningen