Spring til indhold

6b Formklippede træer

Formklippede træer.

Anvendelse

Formklippede træer anvendes i finere haveanlæg og på kirkegårde, gågader og pladser, som en bevidst brug af træets skulpturelle form. De anvendes desuden som træer langs gader og veje, hvor pladsen på grund af luftledninger og trafik er begrænset. 
 

Beskrivelse

Formklippede træer er træer, der gennem klipning er formet til et bestemt udtryk. 
 
Formklippede træer kan være enkeltstående træer der er klippet i stramme regelmæssige former (runde, firkantede, pyramidale) eller flere træer der samlet danner en bestemt klippet form, som f.eks. klippede stammehække. 
 
Formklippede træer klippes årligt, som del af standardplejen, for fastholdelse af den præcise arkitektoniske form.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forvedede stammeskud må ikke forefindes på formklippede træer. Stammeskud fjernes 2 - 3 gange årligt mens de stadig er urteagtige / bløde.  A 9/10 
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B 9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Formklippede træer klippes 1 gang årligt for fastholdelse af form. Tidspunkt for klipning og krav til form aftales med ordregiver. Almindeligvis udføres klipningen i samme periode som klipning af hække.
A + B 9/10 

 

Meldepligt

  • Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres svampeangreb, nedfaldne større grene eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Træerne skal være frodige og veludviklede. Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje:

  • Vanding, gødskning, beskæring, fældning, stødfræsning.
  • Ekstra klipning af formklippede træer der danner stammehække.

By- og Kulturforvaltningen