Spring til indhold

6a Formede træer

Formede træer.

Anvendelse


Formede træer anvendes i haveanlæg og på kirkegårde, gågader og pladser, som en bevidst brug af træets skulpturelle form. De anvendes desuden som træer langs gader og veje, hvor pladsen på grund af luftledninger og trafik er begrænset.   

Beskrivelse

Formede træer er træer, der gennem knudebeskæring (også kaldet sporebeskæring eller tenbeskæring) eller styning, er formet til et bestemt udtryk. Formede træer kan være enkeltstående såvel som flere samlet til f.eks. knudebeskårne stammehække. Formede træer beskæres efter aftale med ordregiver og arbejdet udføres som bestillingsarbejde.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forvedede stammeskud må ikke forefindes på formede træer. Stammeskud fjernes 2- 3 gange årligt mens de stadig er bløde.
9/10 
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B  9/10 

 

Meldepligt

  • Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres svampeangreb, nedfaldne større grene eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Træerne skal være frodige og veludviklede. Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje:

  • Vanding, gødskning, større beskæringsopgaver, friklipning ved facader, fældning, stødfræsning.
  • Beskæring af knudebeskårne træer udføres på en sådan måde at træet får en præcis arkitektonisk form og grenstruktur, hvor kronen udvikles og suppleres hvor der mangler grene og evt. knuder. Knudebeskårne træer kan have en tæt og fin struktur af grene og knuder, men kan også bestå af få og store grene og knuder.
  • Knudebeskårne træer kan have forskellige former. Hvor træet/kronen ikke lever op til den form som ønskes på sigt, skal det aftales med ordregiver, hvordan beskæringen kan sikre at der etableres nye grene og dermed på sigt knuder. Beskæringen kan også indeholde en gradvis foryngelse eller tilretning ved at tynde og reducere i grene og knuder. Grene klippes helt tilbage til knuden, så der ikke efterlades synlige stabbe. Denne form for tynding skal altid aftales med ordregiver inden udførsel.
  • Knudebeskæring udføres normalt 1 gang årligt efter løvfald i perioden 15. november til 31. december.

By- og Kulturforvaltningen