Spring til indhold

6c Alléer

Alléer.

Anvendelse

 Alléer er to eller flere rækker af træer som kan benyttes som retningsgivende elementer. Alléer anvendes til at markere veje, stier, eller andre linjer. Alléer findes i parker, boligbebyggelser og langs veje.  

Beskrivelse

Alléer består af mindst to parallelle trærækker der danner en samlet helhed. Alle træer er for det meste af samme alder og art og er plantet med en indbyrdes ens planteafstand. Træerne i en allé er oftest opstammede.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens Acceptkriterium
I Centrumentreprisen må der ikke forefindes forvredede stammeskud på alléer, trærækker, trægrupper og fuldkronede træer. Stammeskud fjernes 2 - 3 gange årligt mens de stadig er bløde.
9/10 
Elementerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B 9/10 

 

Meldepligt

  • Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres svampeangreb, nedfaldne større grene eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Træerne skal være frodige og veludviklede. Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje:

Vanding, gødskning, større beskæringsopgaver, friklipning ved facader, fældning, stødfræsning.

By- og Kulturforvaltningen