Spring til indhold

6f Fuldkronede træer

Fuldkronede træer.

Anvendelse

Fuldkronede træer er store og meget væsentlige elementer i de grønne områder og i bybilledet. Fuldkronede træer findes i centrumparker, parker, institutioner, boligbebyggelser, naturområder og langs veje.

 

Beskrivelse

Fuldkronede træer er træer, der udvikler den størrelse, form og kronebygning, som er naturlig og karakteristisk for arten. De fuldkronede træer kan være opstammede hvor der ønskes frit udsyn under træerne.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
I Centrumentreprisen må der ikke forefindes forvedede stammeskud på alléer, trærækker, trægrupper og fuldkronede træer. Stammeskud fjernes 2 - 3 gange årligt mens de stadig er bløde.
A 9/10 
Elementerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B 9/10 

 

Meldepligt

  • Træerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres svampeangreb, nedfaldne større grene eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Træerne skal være frodige og veludviklede. Træernes vækst og farve skal være typisk for arten. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje:

Vanding, gødskning, større beskæringsopgaver, friklipning ved facader, fældning, stødfræsning.

 

By- og Kulturforvaltningen