Spring til indhold

5b Busket

Busket.

Anvendelse

Et busket anvendes til at afgrænse eller skabe rum og kan dække store arealer. Busketter anvendes oftest i parker og langs vejarealer. 

 

Beskrivelse

Et busket er en sammenhængende plantning af buske og er ofte sammensat af flere arter. Buskettet skal fremstå veludviklet og i god vækst med en rig blomstring bestemt af art og sort. Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters vækstform og sikre et harmonisk helhedsindtryk.

Tilstandskrav

 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.  

A+B

1

9/10

           
Rodukrudt* må ikke forekomme.  

A

1

10/10
           
Frøukrudt* skal begrænses.
Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.
 

A+B

1

9/10

           
Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring eller afklipning.  

A

1

9/10

           
Større samlinger af løv må ikke forekomme under og omkring elementet.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm
 

A+B

1

9/10

           
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
 

A+B

1

9/10

           

Udførelseskrav

 
Busketter gennemgås årligt for en foryngelsesbeskæring af 1/5 af planterne i elementet.
Alle foryngelsesbeskæringer skal aftales med ordregiver inden udførsel.
 

A

2

10/10

           

Meldepligt

 
Elementet skal være frodigt og veludviklet.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
 
           
Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i buskettet.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
 
           
Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
 
           
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Større beskæringsarbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.
 
           

Bestillingsarbejder

 
Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.
 

By- og Kulturforvaltningen