Spring til indhold

5c Bunddækkende buske

Bunddækkende buske.

Anvendelse

Bunddækkende buske anvendes ofte som en enkel og frodig bund under træer og buske. Anvendes i parker, boligbebyggelser, ved parkeringspladser og langs veje.

 

Beskrivelse

Bunddækkende buske er en ensartet, sammenhængende og fladedækkende buskbeplantning.

 

Tilstandskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B 1 9/10 
Rodukrudt* må ikke forekomme.
A 1 10/10
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.
A + B 1 9/10 
Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring eller afklipning.
A 1 9/10 
Større samlinger af løv må ikke forekomme under og omkring elementet. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm
A + B  1 9/10 
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B 1 9/10 

 

Meldepligt

  • Elementet skal være frodigt og veludviklet. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller den bunddækkende flade. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større beskæringsarbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om gødskning, vanding, efterplantning.

By- og Kulturforvaltningen