Spring til indhold

5d Formklippede buske

Formklippede buske.

Anvendelse

Formklippede buske anvendes som et landskabsarkitektonisk og opdelende element. Formklippede buske anvendes ofte ved afdelingsgrænser og langs veje på kirkegårdene.

 

Beskrivelse

Formklippede buske består af en eller flere planter af samme art (oftest taks) og danner et ensartet og sammenhængende volumen. Formklippede buske skal efter klipning have en præcis form. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.
A + B  9/10 
Rodukrudt* må ikke forekomme.
10/10 
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.
A + B  9/10 
Formklippede buskes form, højde m.v. klippes efter målbeskrivelse. Hvor der ingen beskrivelse foreligger, klippes buskene i kuppelform i samme højde og bredde som nuværende*.
A + B  9/10 
Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element. Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i buskene under klipning, må gerne forekomme.
9/10 
Større samlinger af løv må ikke forekomme i kanten af buskene (indtil 0,5 meter fra kanten). Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B  9/10 

 

Udførelseskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Klipning 1 gang i august - september.
A + C  9/10 

 

Meldepligt

  • Formklippede buske skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i de formklippede buske. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Formklippede buske må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Problemer skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen