Spring til indhold

5a Solitære prydbuske

Solitære prydbuske.

Anvendelse

Solitære prydbuske anvendes som fritstående buske så deres ofte specielle vækstform, frodighed og smukke blomstring kan opleves fra alle sider. Prydbuskene findes typisk som elementer i græsplæner eller bunddækkende staude- eller buskflader.

 

Beskrivelse

De solitære prydbuske har ofte en speciel vækstform. Prydbuskene kan være eksoter, som skal have et beskyttet vækstmiljø. Plejen af solitære prydbuske skal tage hensyn til den enkelte planters vækstform og hårdførhed.

 

Tilstandskrav  Målmetode Kontrolfrekvens   Acceptkriterium
Selvsåede træer og buske over 25 cm må ikke forekomme.  A + B  1 9/10
Rodukrudt* må ikke forekomme.  A  1 10/10
Frøukrudt* skal begrænses. Synligt Frøukrudt* uden frø må max. være 8 cm. Der må være 5 stk. synlige ukrudtsplanter med eller uden frø på maksimalt 30 cm pr. 10 m2.  A + B  1 9/10
Visne, brækkede eller på anden måde beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring eller afklipning.  A  1 9/10
Større samlinger af løv må ikke forekomme under og omkring elementet. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm  A + B  1 9/10
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.  A + B  1 9/10

 

Udførelseskrav  Målmetode Kontrolfrekvens   Acceptkriterium
 Busketter gennemgås årligt for en foryngelsesbeskæring af 1/5 af planterne i elementet. Alle foryngelsesbeskæringer skal aftales med ordregiver inden udførsel.  A  2 10/10

 

Meldepligt

  • Elementet skal være frodigt og veludviklet. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i buskettet. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større beskæringsarbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen