Spring til indhold

11c Gravsteder i brug, uden bestilt renhold eller vedligehold

Gravsteder i brug, uden bestilt renhold eller vedligehold.

Anvendelse


Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på de danske kirkegårde. Det individuelle kistegravsted udvikledes i løbet af 1800-tallet og havde en kulmination i første halvdel af 1900-tallet. I takt med af at ligbrænding blev almindeligt, blev der anlagt individuelle urnegravsteder. I de senere år har det individuelle gravsted oplevet en ny interesse.

Beskrivelse


Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der ofte er sammensat af en mosaik af små delelementer. Kistegravpladser er typisk 3 eller 6 m2 (dobbeltplads). Urnegravsteder er typisk 1 1/2 m2.

De individuelle gravsteder udformes individuelt i overensstemmelse med de brugs­berettigedes ønske og inden for kirkegårdsvedtægtens rammer. Gravstedsanlægget vil typisk være sammensat af flere forskellige elementer. Plejen skal sikre opretholdelse af det enkelte elements tiltænkte udtryk og samtidig understøtte helheden.

Odense Kommunes kirkegårde indeholder individuelle gravsteder af mange forskellige typer.

Traditionelt er gravstederne oftest opbygget som små ”parcelhushaver” og der er pla­ceret en, to eller flere gravsten med inskription. Derudover kan der findes trædested, stenkanter eller markeringssten og bunden kan bestå af perlegrus, perlesten, bar jord, græs eller andet.
 

 
11c Gravsteder i brug uden bestilt renhold eller vedligehold. Dette er gravsteder hvor den brugsberettigede selv foranstalter udførelse af pleje og vedligehold. Disse gravsteder skal entreprenøren ikke pleje og vedligeholde. 

By- og Kulturforvaltningen