Spring til indhold

11b Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder

Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder.

Anvendelse

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på de danske kirkegårde. Det individuelle kistegravsted udvikledes i løbet af 1800-tallet og havde en kulmination i første halvdel af 1900-tallet. I takt med af at ligbrænding blev almindeligt, blev der anlagt individuelle urnegravsteder. I de senere år har det individuelle gravsted oplevet en ny interesse.

Beskrivelse


Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der ofte er sammensat af en mosaik af små delelementer. Kistegravpladser er typisk 3 eller 6 m2 (dobbeltplads). Urnegravsteder er typisk 1 1/2 m2.

De individuelle gravsteder udformes individuelt i overensstemmelse med de brugs­berettigedes ønske og inden for kirkegårdsvedtægtens rammer. Gravstedsanlægget vil typisk være sammensat af flere forskellige elementer. Plejen skal sikre opretholdelse af det enkelte elements tiltænkte udtryk og samtidig understøtte helheden.

Odense Kommunes kirkegårde indeholder individuelle gravsteder af mange forskellige typer.
Traditionelt er gravstederne oftest opbygget som små ”parcelhushaver” og der er pla­ceret en, to eller flere gravsten med inskription. Derudover kan der findes trædested, stenkanter eller markeringssten og bunden kan bestå af perlegrus, perlesten, bar jord, græs eller andet.
 
11b Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder. Dette er gravsteder kirkegårdsforvaltningen har udpeget og registreret som bevaringsværdige og overtaget til bestandig pleje og vedligehold. Disse gravsteder skal entreprenøren pleje og vedligeholde. Standardpleje skal ske i samme omfang som på gravsteder med bestilt renhold eller vedligehold. 

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted sigter mod at opretholde en værdig ramme om den afdødes minde.

Gravsteder skal derfor altid fremstå renholdte, fri for ukrudt og med beplantning der er velplejet. Arbejdsindsatsen ved renholdelsesarbejdet skal ske efter devisen:

Der skal ikke gøres rent, der skal holdes rent.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
På gravstedet skal der altid forefindes et renholdelsesskilt/ vedligeholdelsesskilt.
A 2 10/10
Efter rengøring må ukrudt og uønsket træopvækst må ikke forekomme.
A + B 2 8/10
Større samlinger af løv må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm. Nedfaldet løv må ikke henligge længere end 3 uger
A + B 9/10
Faste belægninger og gravsten skal være rengjorte for jord mv.
A 2 8/10
Beplantning må ikke dække gravsten eller vokse ud over belægninger.
A 2 8/10
De enkelte elementer på gravstedet skal overholde tilstandskravet til det pågældende element.
A + B 8/10
Jordkanten om gravstedet hører med til gravstedshækken.
-

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens Acceptkriterium
I perioden ca. 1. april - ca. 1. november skal gravene rengøres for ukrudt mindst 1 gang hver tredje uge.
A + C
1 9/10 
I perioden ca. 1. april - ca. 1. november skal der hver fredag fjernes visne buketter samt eventuelle større nedfaldne grene.
A + C 1 9/10 
I perioden ca. 1. november - ca. 1. april skal der hver fredag i ulige uger fjernes visne buketter samt eventuelle større nedfaldne grene.
A + C 1 9/10 
På grave med bestilt ugentlig renhold skal der fjernes visne buketter og større nedfaldne grene hver fredag hele året.
A + C
1 9/10 
Afklippede grene m.v. skal fjernes ved arbejdsdags ophør.
A 1 9/10 
Omkring påsken fjernes vinterens granafdækning.
A + C 1 9/10 

 

Meldepligt

Gravstedet skal opfylde kravene i kirkegårdsvedtægten og i øvrigt være værdigt og vel vedligeholdt jævnfør lovgivningen. Afvigelser skal meddeles ordregiver.

By- og Kulturforvaltningen