Spring til indhold

4.7 - Vanding

Vanding i H.C. Andersen Haven med henblik på drift og vedligeholdelse.

4.7 - Vanding

Anvendelse

  • Hele H.C. Andersen Haven er anlagt oven på konstruktioner. Enten oven på H.C. Andersen Husets tag eller oven på underliggende P-dæk. Der er derfor et varigt behov for vanding af haven.
  • Haven er etableret med et automatisk vandingssystem fra Orev medudlagte drypslanger i alle bede, ca. 5-10 cm. under jordoverfladen.

Beskrivelse

  • De udlagte slanger er ikke indmålt, og der må ved alle gravearbejder forventes at skulle graves med ekstrem forsigtighed aht. ikke at beskadige slangerne.
  • På et driftsmøde nær årsskiftet vil Ordregiver og Leverandøren koordinere det kommende års vanding, jf. pkt. 4.3 i Bilag 1 - Kravspecifation.

By- og Kulturforvaltningen