Spring til indhold

4.6 - 9K Faste belægninger

Drift og vedligehold af faste belægninger i H.C. Andersen Haven.

4.6 - 9K Faste belægninger

Anvendelse

 • Faste belægninger anvendes til færdsel og ophold.
 • Kantafgrænsning indgår som en del af elementet.
 • Driften skal sikre, at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Der skal være særlig opmærksomhed på, at afvanding fungerer optimalt.

Beskrivelse

 • Faste belægninger består af natursten, som chaussesten, brosten og OB-belægning.
 • Belægningen kan bestå af én slags materiale i én størrelse eller en kombination af flere størrelse og/eller materialer.

Standardopgaver

Tilstandskrav

Ukrudt:

 • Ukrudt må ikke sætte blomst.
 • Ukrudt må ikke overstige 1 cm i højde eller bredde.
 • Ukrudt må ikke overstige 5% pr. m².

Afvanding:

 • Afvanding skal altid være fuld funktionsdygtig.

Løvansamlinger:

 • Der må ikke forekomme løvansamlinger og nedfaldsgrene.

Udseende:

Udførelseskrav

Fuger:

 • Tilførsel af nyt fugemateriale 2 gange årligt i april og september.

Afvanding:

 • Tømning af sandfangsbrønde 1 gang årligt i april.
 • Spuling af linjeafvandingssystemer hvert andet år i april. Første gang i april 2024.

By- og Kulturforvaltningen