Spring til indhold

Nye søer skaber mere biodiversitet på Eksercermarken

Nye søer skal holde på vandet og skabe nye levesteder for planter og dyr på Eksercermarken.

Vi er i færd med at udvikle naturområdet ved Eksercermarken - det grønne område mellem Kløvermosevej, Elsesmindevej og Haveforeningerne Roerskov og Rosenbækken.

Læs Fyens Stiftstidendes artikel: Nyt hemmeligt åndehul i byen: To nye søer til gavn for dyr og mennesker
Området har været præget af højt grundvand, derfor er der blevet gravet ud til to søer, som dels hjælper med at holde på vandet, dels leder det rene regnvand væk på en reglementeret måde, så det rene overfladevand ikke ender som en del af byens spildevand. Det vil forhåbentlig også betyde, at cykelstien ikke længere oversvømmes.

Vi forsøger samtidig at skabe nye og mere varierede levesteder for planter og dyr i området, bl.a. ved at skabe mere plads og lys til vilde blomster og urter. 

Der er også blevet mere indkik til området fra cykelstien.

Alt i alt er der tale om et projekt, der både håndterer vandet i området, skaber bedre biodiversitet for planter og dyr og forbedrer de rekreative muligheder både for de, der blot passerer forbi området på asfaltstien, og for de, der har lyst til at gå på opdagelse inde på området. Det bliver spændende at følge udviklingen i området de næste år frem og se, hvordan det udvikler sig.

 

Det har vi gjort på Eksercermarken i efteråret 2021

  • Gravet ud til en stor sø og en mindre sø. Søerne har en vanddybde på ca. 1 m og flade skråninger
  • Den opgravede jord er lagt som en flad bakke ved siden af søerne
  • Ryddet den lille lund med birketræer for at skabe plads til bakken
  • Bevaret de to små lunde med egetræer og elletræer
  • Ryddet pilekrattet ud mod cykelstien og ved den lille sø
  • Bevaret den eksisterende beplantning af bl.a. lind og bøg ud mod cykelstierne og ringvejen
  • Bevaret grupper af elletræer ud mod cykelstien
  • De urter og blomster, der naturligt findes i området, skal have mulighed for at sprede sig til søernes brinker og den nye bakke. Derfor sås der ikke nyt her. Det kan godt tage et år eller to, før de nye planter rigtig får fat, så det kan se lidt bart ud i en periode. Naturen skal have ro og tid til at udvikle sig.
  • Efterladt træstammer og bunker med grene i området til padder og insekter
  • Etableret nye stier og en ny stiadgang til området tættere på Ringvejen. De nye stier er blevet lagt der, hvor der er mest tørt - også om vinteren.

Det nye Eksercermarken

Skitsetegning Eksercermarken

Skitse over Eksercermarken

 

Eksercermarken november 2021

Den nyudgravede sø på Eksercermarken, november 2021.

By- og Kulturforvaltningen