Spring til indhold

Kohaveskoven

Kohaveskoven er et af de største sammenhængende naturområder i Odense Kommune på cirka 140 hektar. Undersøgelser viser, at mange dyre- og plantearter har dårlige vilkår i området, men at vi fortsat har muligheden for at skabe et særligt naturområde i Kohaveskoven – for sommerfugle, frøer, fugle, blomsterplanter og mennesker.

15. Juni Fonden har støttet udviklingen af naturen i Kohaveskoven med 1 mio. kr.

Der er lavet et udkast til en plan for, hvordan vi kan få flere dyr og planter i Kohaveskoven og sikre bedre muligheder for at opleve den. Vi ønsker at høre dine forslag til en grønnere Kohaveskoven.

For at give naturen mere plads er der følgende forslag:

  • Træer skal blive gamle og blive i naturen. Vi fjerner ikke træ fra området. De gamle, udgåede eller væltede træer giver føde og levesteder for mange planter og dyr. Vi vil fælde farlige træer langs stier og lignende.
  • Kvæg og heste skal græsse på en stor del af området. Alle nuværende hegn fjernes og et ydre hegn skal holde dyrene inde. Dyrene skaber variation og dermed plads til flere plante- og dyrearter. Vi regner med, at dyrene kan være med til at områdets orkide Tyndakset gøgeurt kan sprede sig.
  • Her og nu har Kohaveskoven brug for starthjælp. Derfor graves vandhuller så padder og andre dyr får gode vilkår. Den sjældne løvfrø udsættes. Der laves lysninger i skoven, så blomsterplanter kan skabe nyt liv i skoven. 


Når vi forhåbentligt har fået mange gode forslag til at skabe mere biodiversitet i Kohaveskoven, bliver den reviderede plan for Kohaveskoven fremlagt for det politiske udvalg i Klima- og Miljøforvaltningen til oktober 2022.

 

Du kan læse Odense Kommunes plan for Kohaveskoven her

Eller læse COWIs rapport med forslag til plejeindsatser i Kohaveskoven her
Se også vores ofte stillede spørgsmål her

Se kort over Kohaveskoven


Klima- og Miljøforvaltningen