Spring til indhold

Guidede naturture 2022

I løbet af 2022 inviterer vi på en række naturture i nogle af Odenses smukke naturområder. Du kan også møde os til forskellige events i Odense. Se mere herunder

Ture ud i naturen

Svampetur

Kom på svampetur med svampekender Jens Maarbjerg i skovene ved Fruens Bøge. Lørdag 1. oktober kl. 13 – 16.

Mødested: Bålpladsen overfor iskiosken ved Fruens Bøge.
Turen er gratis og kræver ingen tilmelding.

Skovene ved Fruens Bøge rummer en helt unik biodiversitet med en række sjældne svampe knyttet til gamle træer og dødt ved. Flere af arterne er rødlistede og er meget sjældne. Odense Kommune er i færd med at sikre svampenes levesteder i skoven.
Efter Jens Maarbjerg har budt velkommen, vil deltagerne blive sendt ud i alle verdenshjørner, så der både findes svampe i Fruens Bøge og i Sejerskov. Efter et par timer samles vi ved bålstedet over for iskiosken, hvor de indsamlede svampe vil blive sorteret og lagt på række, så vi kan se, hvor mange arter, der blev fundet. Mens vi er samlet, fortæller Jens Maarbjerg om svampene og kommer bl.a. ind på spisesvampe, giftsvampe, svampenes udseende, voksesteder, hvordan de får næring og hvordan de bliver spredt.

Medbring kurv og kniv. Der vil være en konkurrence undervejs, hvor man kan vinde en svampebog.

Guide på Turen: Jens Maarbjerg.

 

Fugletur

Guidet fugletur ved Bispeengen og Munkemaen. Tirsdag 4.10. kl. 9-11. Mødested ved p-pladsen nær Odins Bro forbindelsen.
Turen er gratis og kræver ingen tilmelding.

Bispeengen og Munkemaen er en af Odense Kommunes bedste fuglelokaliteter, fordi her både er å, sø, eng, skov, krat og kanal. Der drives ikke jagt i området, så vi kan se diverse gæs, ænder, vadefugle og måger samt småfugle. Er heldet med os, hvad vi håber på, er der mulighed for at se den sjældne sydlige blåhals. Blåhalsen ynglede i 1800-tallet netop på Bispeengen og er nu mere end 100 år efter vendt tilbage til den smukke end midt i Odense.

Vi går en tur på ca. et par timer og håber på nogen gode oplevelser.

Guide på turen: Kurt Due Johansen, DN & DOF

Klima- og Miljøforvaltningen