Spring til indhold

Gasværksgrunden: Fra forurenet industrigrund til blomstrende park

Den gamle Gasværksgrund ved Odense Å har i mange år ligget forurenet og urørt hen. Nu er den omdannet til et park- og naturområde, og du kan bruge området uden at bekymre dig om forureningen.

Gasværksgrunden juni 2021

Margueritter, kællingetand og andre vilde urter blomstrer så fint på denne tid af året i parken på den gamle Gasværksgrund ved Sankt Jørgens Haven og Odense Å.

 

Indtil 2019 lå Gasværksgrunden mellem Sankt Jørgens Haven og Odense Å bare hen, og området voksede til. Mange naboer var glade for området med de store træer, fuglene og de oplevelser, der opstod af sig selv på området. Men man måtte ikke opholde dig på grunden i længere tid ad gangen, fordi man kom i kontakt med den forurenede jord. Sådan er det ikke længere. 

Den forurenede jord er blevet dækket af med en halv meter ren jord, så man ikke kommer i nærheden af den, og så er der sået vilde urter og blomster i store dele af parken. De vilde blomster har været lidt svære at få til at spire og blomstre, men det er i den grad lykkedes nu her i sommer nr. 2. Der er kommet gang i blomsterfloret, og lige nu blomstrer de mange vilde urter om kap med hinanden, og insekterne svirrer og summer på livet løs i hele parken.

Gamle og nye træer

En række gamle, karakteristiske træer er bevaret i parken, og der er blevet lagt store kampesten rundt omkring træerne. Det gør, at man ikke kommer i kontakt med den forurenede jord, og det sikrer samtidig ilt til træernes rødder. De store stenflader fører også nye levesteder for smådyr og insekter med sig. Og så er de også fine bare at sidde på og nyde det hele.

De oprindelige træer tættest på Odense Å er alle bevaret. Dels fordi de er fredede, dels fordi der ofte er vigtige og gode yngle- og levesteder i gamle træer for bl.a. fugle. Der er også plantet mere end 50 nye træer i området, og der er valgt mange forskellige sorter for variationens skyld. Også døde træer er bevaret. De døde, nøgne stammer vil med tiden blive indtaget af insekter, svampe osv., og måske vil en stor flagspætte en dag flytte ind i et af dem. Stammerne fra de træer, som det var nødvendigt at fælde, er blevet placeret rundt omkring i parken, så der er træstammer at klatre på og mulighed for flere levesteder for insekter og svampe.

Sommerfugle-park

Parkens særlige attraktion i august og september er de store, nyplantede grupper af sommerfuglebuske. Når buskene blomstrer, tiltrækker de flotte sommerfugle, som mange kender fra deres haver.

Beboerne på Østerbro – og hele Odense – har fået et park- og naturområde tæt på Odense Å, hvor der er fokus på biodiversiteten. Man kan opleve naturen helt tæt på og opholde sig på de store flader af klippet og blomstrende græs uden at være bekymret for den forurenede jord. 

Gå en tur forbi og se de store blomsterflader og de blomstrende sommerfuglebuske!

 

FAKTA: VILDE ODENSE

  • Odense Kommune arbejder løbende på at øge biodiversiteten i kommunen.
  • Omdannelsen af Gasværksgrunden er et godt eksempel på, hvor mange forskellige parametre til at fremme biodiversiteten, der kan arbejdes med selv inden for et forholdsvist begrænset antal kvadratmeter. Der er sået vilde urter og blomster, plantet sommerfuglebuske, efterladt dødt ved, lagt store kampesten ud, gamle træer er bevaret, nye træer er plantet, og der er etableret en lavning ned mod åen, som vandet på den ret fugtige grund kan samle sig i.
  • Der er også etableret græsflader med klippet græs til ophold og leg. Der er opsat motionsredskaber, nye bænke og skraldespande, og stierne er renoveret og placeret, hvor de giver naturlige ganglinjer. Der er desuden planer om at få en skulptur op i parken, som tager udgangspunkt i historien om det gamle gasværk og de mange flyvende insekter, man kan møde i området. 

By- og Kulturforvaltningen