Spring til indhold

Vilde tiltag på kirkegården

Assistens Kirkegården i Odense er vild! I en udvalgt del af den store kirkegård får græsset lov at gro, 26.000 vilde planter skal føde insekterne, og store sten og stammer giver ly til smådyr og insekter.

Dekorativt billede

Vildt højt græs på kirkegård

En del af Assistens Kirkegård i Odense er blevet vild med vilje. Græsset har udvalgte steder fået lov til at vokse sig højt til gavn for insekter og dyr. Fx har byens harer nu fået et godt og fredeligt sted at putte sig.

Arealet, der er omlagt til langt græs, svarer til 4 fodboldbaner.

Det er samtidigt et område, hvor der er færrest gravsteder, og her er lukket for salg af nye gravsteder. Der er skabt slyngede stier til de gravsteder, der er tilbage, så der er adgang for besøgende.

Græsset bliver kun slået én gang om året, og det er i foråret.

26.000 vilde planter

I efteråret 2021 er der blevet plantet 26.000 vilde, hjemmehørende planter i rabatterne, som er til yderligere gavn for bier og insekter. Der udlægges også store natursten i området, hvor insekterne kan søge varme.

Dekorativt billede

Hængebøg bliver en del af den vilde kirkegård

En stor, smuk og mere end 100 år gammel hængebøg på den gamle del af Assistens Kirkegården er blevet fældet pga. sikkerheden. Stammen er blevet stående, mens de store grene er blevet lavet om til hjem for insekter og smådyr. Selve kronen er skåret op og lagt ud i skel mellem OUH og kirkegården.

Dekorativt billede

Dekorativt billede

Frugtlund på kirkegården

Odense Fødevarefællesskab har doneret en frugtlund til Odense Kommune. Her er plantet både frugttræer, bær- og nøddebuske.

Frugtlund på Assistenskirkegården i Odense

By- og Kulturforvaltningen