Spring til indhold

Vilde vejrabatter i Odense

Fra slut maj og sommeren over blomstrer de vilde vejrabatter to steder i Odense: På Kløvermosevej og i krydset ved Otterupvej og Odins Bro. De blomstrende rabatter er smukke og godt for insekterne, og mange ønsker sig flere af dem i Odense.

Vild vejrabat på Kløvermosevej
Den vilde vejrabat på Kløvermosevej står så fint i juni, bl.a. med masser af blomstrende hvide margueritter, som bier og andre insekter er glade for.

 

De to vejrabatter, der fra sidst i maj bugner med vilde blomster, er blevet udvalgt, fordi de begge er brede rabatter, der kunne omdannes til bede med vilde blomster, uden at det gik ud over trafiksikkerheden. Det er samtidig to synlige steder i byen, og så er de ikke for skyggefulde, og det er vigtigt, da mange vilde blomster trives bedst på åbne arealer med meget lys.

Vejrabatterne på Kløvermosevej og ved Otterupvej og Odins Bro er pilotprojekter, der følges nøje. Arealerne har fået græsset skrællet væk, blandet grus i jorden, og der er blevet sået vilde blomster. Det er nu anden sommer efter såningen, og der er markant flere blomster i år end sidste år. Det er helt som forventet, da der er sået flerårige vilde blomster. De bruger typisk den første sommer på at etablere sig og blomstrer så fra sommer nr. 2 og frem.

 

Det koster at være vild

Der er plads til blomstrende vilde vejrabatter mange andre steder i Odense, fx i rundkørsler og brede vejrabatter. Den begrænsende faktor er primært økonomien. Mange tror, at det er billigere bare at stoppe med at klippe græsset. Men i den fede, fynske muld er det desværre ikke så nemt at få de vilde blomster til at trives i vejrabatterne. Det kan være nødvendigt først at gøre jorden mindre næringsrig, så det ikke kun er de mest næringskrævende planter, der kan trives.

Vilde rabatter er også dyrere i drift, fordi det afslåede hø skal fjernes, og det koster en del mere end at lade det ligge, som man typisk gør. Når høet bliver liggende, danner der sig med årene en tæt måtte af dødt plantemateriale, som de vilde blomster ikke trives så godt i. Det samme sker ofte, hvis vi helt undlader at slå rabatten. Så vil de vilde blomster ikke få lys nok, og på sigt vil arealet gro til med buske og træer. Tilgroning af lysåbne naturarealer er en af de store udfordringer for biodiversiteten i Danmark.

 

Vilde bede må ikke gå ud over trafik og naboer

Udover økonomien er der en række andre hensyn at tage, når der skal udvælges arealer til vilde bede. Høje blomster og græsser må fx ikke tage udsynet for trafikanterne, skjule vejskilte eller vælte ind over fortov eller cykelsti.

Vilde urter med kraftig rodskudsdannelse eller ivrig frøspredning kan også give øgede udgifter til ukrudtsbekæmpelse på naboarealer – og føre til naboklager. Som alternativ til vilde blomster kan man nogle steder bruge insektvenlige havestauder som fx katteurt og bjergmynte. Man kan også vælge at plante insektvenlige træer og buske.

FAKTA: VILDE ODENSE

  • Odense Kommune arbejder på at øge biodiversiteten i kommunen.
  • To steder er der lavet pilotprojekter med blomstrende vilde vejbede, på Kløvermosevej og ved Otterupvej og Odins Bro. Forsøget med de blomstrende vilde vejrabatter er en af handlingerne planen for af blive Danmarks grønneste storby.
  • Vilde vejrabatter er godt for insekterne, fordi de giver føde og levesteder for blandt andet vilde bier, svirrefluer, sommerfugle og deres larver.

By- og Kulturforvaltningen