Spring til indhold

Glisholm Sø - en oase for blomster, fugle og insekter

Et af Odenses smukkeste naturområder finder du ved Glisholm Sø - et rigtig godt eksempel på, hvordan klimatilpasning kan kombineres med naturbeskyttelse og brugeroplevelser og skabe merværdi for både mennesker og dyr.

Glisholm Sø med små øer Glisholm Søs blomsterrigdom

Smukke udsigtspunkter ved Glisholm Sø. Området ved søen byder på mange fine naturoplevelser og er et ideelt udflugtsmål for både løbe- og gåture eller bare ren afslapning og hygge med madkurven på de lange lyse sommeraftener.

 

Glisholm Sø

Søen blev anlagt i 2015-2016 af Odense Kommune i samarbejde med VandCenter Syd. Det er en regnvandssø, der kan opsamle store mængder af regnvand, der ellers ville ende i Lindved Å og føre til oversvømmelser i området. Men også naturen og biodiversiteten i området er tænkt ind i tilblivelsen af Glisholm Sø.

Læs mere: Glisholm Sø er et eksempel på klimatilpasning
Da søen blev gravet, lod man skråningerne stå nøgne tilbage. Det giver en bedre jordbund for mange vilde blomster og urter. Dem er der kommet mange af nu her efter et par år.

I selve søen er der anlagt fugleøer med grus og sten. I dag er der flyttet en koloni med hættemåger ind på øen. I og omkring søen yngler også andre fugle, som strandskade, grågås, knopsvane, toppet lappedykker, blishøne og troldand. Der er også sat store træpæle ud i søen, så fiskehejrer og måger kan sidde i fred og ro ude på vandet. Der er kommet rigtig mange nye fugle til området, som ikke var der, før søen blev anlagt. Isfuglen har været der fast hele vinteren.

Store, gamle træer er bevaret på øer i søen. De giver ynglemuligheder for andre typer af fugle og dyr. Der er gravet mindre vandhuller i et område, som bliver oversvømmet en gang imellem. Disse paddeskrab er i dag blevet til små varme vandhuller for frøer og tudser. 

Mange store sten dukkede op under udgravningen af søen. De er lagt ud i området sammen med gamle træstammer, så der er varme steder til insekter og padder. Der er også lavet grusfelter, så salamanderne har et sted at opholde sig, når de går på land.

Alt i alt er der rigtig stor variation og naturrigdom i området, og der er ingen tvivl om, at etableringen af Glisholm Sø har tilført merværdi for naturen og biodiversiteten i Odense.

Hele vejen rundt om søen er der en fin sti på cirka 1 km, hvor du kan opleve det hele. Glisholm Sø er en del af naturområdet ved Hollufgaard, som absolut er et besøg værd, hvis du vil gå lidt længere. 

Du finder Glisholm Sø i området mellem Nyt OUH, Højby og Lindved. Parkeringsplads ved Glisholmvej. Find vej til Glisholm Sø med Odense Rundt

 

FAKTA: VILDE ODENSE

  • Odense Kommune arbejder løbende på at øge biodiversiteten i kommunen. Fx ved at tænke naturbeskyttelse og biodiversitet ind i klimatilpasningsprojekter.
  • Glisholm Sø er Odense største sø. Den blev anlagt i 2015-2016.
  • Søen renser vandet i et område, der størrelsesmæssigt svarer til omkring 70 fodboldbaner.
  • Glisholm Sø blev i 2018 kåret som én af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark. 

By- og Kulturforvaltningen