Spring til indhold

Mere biodiversitet i Brobæklunden

Kvashegn, store sten og forsøg med at følge forrådnelsesprocessen for forskellige træsorter skal skabe mere biodiversitet i den lille park Brobæklunden i Højby.

Der er sket ting og sager i den lille park Brobæklunden i Højby. Parken trængte til en kærlig hånd, og nu hvor der alligevel skulle tyndes ud i buskadset, eksperimenters der i samme ombæring med forskellige indsatser, der skal fremme biodiversiteten i den lille park.

Der bliver etableret tre kvashegn rundt om søen. Altså hegn, hvor noget af det afklip, der kommer fra nedklipningen i parken, bliver lagt i, så det kan ligge der og forgå lige så stille og roligt. Kvashegn er fine levesteder for insekter, ligesom pindsvin og andre smådyr kan gemme sig i hegnet. Der vil også blive lagt nogle store sten ud mellem kvashegnene og søen på den sydvendte skråning i håb om, at stenene og kvashegnet tilsammen skaber passager for padder og insekter.

Det her med at etablere kvashegn til afklip rundt omkring i Odenses parker er noget nyt, vores parkforvaltere er begyndt at gøre. Kvasbunkerne kan skabe små, fine levesteder for insekter og smådyr lokalt, i stedet for at alle de afklippede grene fragtes væk. Det første sted, der er etableret lokale kvashegn eller kvasbunker er i Roesskovparken i Bolbro. Brobæklunden er det andet sted – og det er noget, vi kommer til at se mere af rundt omkring i kommunen.

 

Lokalt natureksperimentarium

Oven for søen i Brobæklunden er der en lille lund med krat, som der er blevet ryddet ud i for at skabe plads et lille, lokalt natureksperimentarium. Her vil der blive placeret bunker af forskellige afskårne træsorter som fx pil, eg, ask, fyr og tjørn, og så vil man ellers gennem de næste år kunne følge, hvordan de forskellige træsorter nedbrydes, formulder og forgår forskelligt – og om de forskellige træsorter i nedbrydningsprocessen trækker forskellige insekter, svampe osv. med sig. En gammel poppel, der for nogle år siden har været sat ild til, er også taget med i natureksperimentariet for at se, om brændt træ forgår anderledes, og om det tiltrækker andre insekter end de øvrige træsorter.

Så alt i alt mange små, konkrete forsøg med at skabe mere natur og biodiversitet på en lille plet i Højby. Et led i Odense Kommunes ambition om at blive Danmarks grønneste storby og i det hele taget gøre kommunen mere vild.

 

Ænder ved kvashegnet

Ænderne nyder livet ved søen foran søen og det nye kvashegn i Brobæklunden.

 

Borbæklunden - lunden natureksperimentariet

Den lille lund ved søen, der omdannes til natureksperimentarium.

By- og Kulturforvaltningen