Spring til indhold

Affaldsindsamling - gode tips

Har du mod på at arrangere affaldsindsamling? Eller vi du bare selv samle affald - fx på en gåtur? Så er der gode råd til dig her.

Rådene kan bruges, uanset hvor tit du/I skal ud, og de vil hjælpe med at gøre jeres dag lettere og mere sikker:

  • Husk masser af affaldssække. Hvis de efterfølgende skal afleveres på en genbrugsstation, skal de være af gennemsigtig plastic.
  • Del jer i grupper, så I kan dække et større område. Aftal hvilket område hver gruppe har ansvar for.
  • Husk at bruge handsker. Pas på glasskår, injektionssprøjter og andet skarpt. Lad det ligge hvis I ikke har tykke handsker på.
  • Lad gammelt fyrværkeri være. Kontakt politiet hvis I finder farligt affald.
  • Lad døde dyr og andet organisk affald være.Det kan indeholde bakterier og smitte og bliver alligevel hurtigt nedbrudt.
  • Brug trafikvest hvis I samler affald langs veje. Der ligger meget affald i grøftekanterne. Der må ikke samles affald i midterrabatter eller andre steder, hvor der kræves ekstra sikkerhed at færdes.
  • Kom godt af med affaldet. Hvis jeres indsamlede affald ikke kan smides ud med dagrenovationen, skal det afleveres på en genbrugsstation, hvis ikke der er truffet andre aftaler.
  • Det skal også være hyggeligt og socialt at samle affald. 
  • Tal med jeres lokale forretninger. Måske har de lyst til at sponsorere mad, drikke eller andet.

Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening afholder hvert år affaldsindsamling i foråret. Er I med her og samle ind, kan I stille affald ved en kommunal skraldespand og give os et tip på app'en Giv et tip eller www.odense.dk/tip. Så henter vi det.

By- og Kulturforvaltningen