Spring til indhold

Affaldsindsamling - gode tips

Har du mod på at arrangere affaldsindsamling? Eller vi du bare selv samle affald - fx på en gåtur? Så er der gode råd til dig her.

Gode råd til affaldsindsamlingen

Rådene kan bruges, uanset hvor tit du/I skal ud, og de vil hjælpe med at gøre jeres dag lettere og mere sikker:

  • Husk masser af affaldssække. Hvis de efterfølgende skal afleveres på en genbrugsstation, skal de være af gennemsigtig plastic.
  • Del jer i grupper, så I kan dække et større område. Aftal hvilket område hver gruppe har ansvar for.
  • Husk at bruge handsker. Pas på glasskår, injektionssprøjter og andet skarpt. Lad det ligge hvis I ikke har tykke handsker på.
  • Lad gammelt fyrværkeri være. Kontakt politiet hvis I finder farligt affald.
  • Lad døde dyr og andet organisk affald være. Det kan indeholde bakterier og smitte og bliver alligevel hurtigt nedbrudt.
  • Brug trafikvest hvis I samler affald langs veje. Der ligger meget affald i grøftekanterne. Der må ikke samles affald i midterrabatter eller andre steder, hvor der kræves ekstra sikkerhed at færdes.
  • Kom godt af med affaldet. Hvis jeres indsamlede affald ikke kan smides ud med dagrenovationen, skal det afleveres på en genbrugsstation, hvis ikke der er truffet andre aftaler.
  • Det skal også være hyggeligt og socialt at samle affald. 
  • Tal med jeres lokale forretninger. Måske har de lyst til at sponsorere mad, drikke eller andet.

Mangler du udstyr til en affaldsindsamling?

Ren By har affaldstænger og veste, som man kan låne, hvis man arrangerer en affaldsindsamling, hvor mere end 10 personer deltager. Vi har også en trækvogn til udstyr og affald, hvis I er rigtig mange, der samles.

 

Det kræver, at I selv kan hente udstyret på Odense Slot i åbningstiden. Skriv til Ren By og fortæl, hvornår din indsamling gerne skal være, hvor mange I deltager, og hvilket udstyr I skal bruge. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder for at aftale nærmere.

Vores venner på sociale medier

Hvis du ikke ved, hvor du skal annoncere en affaldsindsamling, vil vi gerne hjælpe. Vi kan dele på Odense By’s facebookside, hvis din affaldsindsamling er offentlig tilgængelig.

 

Ellers kan du kontakte nogle af dem, der allerede er engageret i affaldsindsamlinger:

 

Flash your trash
Odense Affaldshelte
Ren Bolbro

 

Kom af med affaldet

Hvis du arrangerer en større indsamling og ikke selv kan komme af med affaldet, kan Ren By hjælpe.

Indsamlingen skal da foregå på offentlige arealer. Hvis I samler ved boligforeninger, skal I træffe aftale med boligforeningerne om bortskaffelse af affaldet.

 

Sækken/sækkene med affald skal lukkes ordentligt og kan sættes ved en offentlig affaldsspand. Brug app'en Giv et tip til at fortælle os, hvor du har sat posen, så henter vi affaldet hurtigst muligt.

Hvis I forventer at samle meget, kan I skrive til Ren By og aftale, hvor I sætter affaldet.

 

Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening afholder hvert år affaldsindsamling i foråret. Følg med på www.affaldsindsamlingen.dk og se aktuelle datoer og resultater efter indsamlingerne.

Skrot fra åen

Vi støder ind imellem på skrot, som er efterladt af skrotfiskere, der har fisket med magneter i åen. Som udgangspunkt skal man selv skiller sig af med det skrot, man ikke skal bruge, på en genbrugsplads. Hvis det ikke er muligt, kan du stille skrottet ved en kommunal skraldespand, sende kommunen et tip med Giv et tip, og så tager vi det med.

Odense Kommune oprenser åen en gang om året, hvor skrot og skrammel fjernes.

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen