Spring til indhold

Projekter i Ren By

Her finder du de projekter, som Ren By Odense er en del af.

Affaldssortering i det offentlige rum

Det er nu også muligt at sortere sit affald, når man bevæger sig rundt i byen.

 

Odense Kommune har i efteråret 2021 startet et pilotprojekt med affaldssortering i det offentlige rum. Fremover kan man sortere pap/papir, bioaffald samt glas og metal i en række nye affaldsstationer, som er placeret rundt omkring i byen. Foreløbig er der sat 24 stationer op på Flakhaven, Sortebrødre Torv, Byens Bro, Asylgade, Ny Vestergade, Ansgar Anlæg, Eventyrhaven og Fredens Anlæg.

 

Pilotprojektet løber fortsat i 2022, og vi vil løbende analysere affaldet for at vurdere, hvor godt det bliver sorteret i stationerne. 

 

De 24 nye affaldsstationer betyder dog ikke, at der bliver skåret ned på almindelige skraldespande. Disse forbliver, hvor de er, så Odense kan fortsætte med at være en ren og flot by at leve og færdes i.

 

Affaldsstationerne bliver produceret lokalt af virksomheden Peoples. Klik her for at læse mere om produktionen.

 

Foruden affaldssortering i det offentlige rum har Odense Kommune gang i flere andre projekter under Ren By:

 

  • Green Kayaks lancering i Odense
  • Uddeling af lommeaskebægre til torsdagskoncerter, affaldsindsamlinger osv.
  • Ren Natur: udpegning af ruter, hvor foreninger kan samle affald - læs mere om Ren Natur.
  • Ren By-ambassadører

 

By- og Kulturforvaltningen