Spring til indhold

Nedgravede affaldsbeholdere

Tanken med projektet "Affald under jorden" er at få de traditionelle grønne skraldespande og papirsække væk fra baggårde og fortovsarealer i bymidten.

Der er udpeget følgende forsøgsområder:


Den bæredygtige bydel Bellinge Fælled har en særlig ordning for affald hvor en miljøstation placeret mellem Kimbrerbakken 24 og 26.

 


By- og Kulturforvaltningen