Spring til indhold

Nedgravede affaldsbeholdere

Tanken med projektet "Affald under jorden" er at få de traditionelle grønne skraldespande og papirsække væk fra baggårde og fortovsarealer i bymidten.

Der er udpeget følgende forsøgsområder:


 


Klima- og Miljøforvaltningen