Spring til indhold

Fredensgade/Skt. Knuds Gade

Brug af nedgravede affaldsbeholdere i Fredensgade og Skt. Knudsgade.

  Affaldsbeholdere i Skt. Knudsgade

 

De nedgravede affaldsbeholdere har været i drift i nogle år, og affaldsbeholderne bliver brugt flittigt. Vi har dog også konstateret en række problemer med den måde, som nogen bruger de nedgravede dagrenovationsbeholdere. 


Ved tømning ses der ting som ikke hører under dagrenovation. For eksempel maling, batterier, elektronikaffald, haveaffald, byggeaffald, tæpper, sko/støvler, store sorte sække med brandbart affald, flasker, pap/papir og lignende. Disse ting hører ikke under dagrenovation. Det skal i stedet sorteres og afleveres i de respektive containere på en af Odense Renovations otte nærgenbrugsstationer i kommunen.

Affaldsbeholderene tømmes ved hjælp af sug, og systemet er derfor ikke beregnet til poser større end indkøbsposer. Kommer der større effekter i beholderne som for eksempel byggeaffald eller store sække, betyder det ofte, at systemet bliver blokeret. Det kan medføre, at affaldet, der ligger under de store sække, går i forrådnelse med dertilhørende flue- og lugtgener.

Det er derfor meget vigtigt, at I husker at sortere de ting fra, der ikke hører til dagrenovationen.

Adresser, generelle åbningstider og ordningen for aflevering af farligt affald, for nærgenbrugsstationerne kan findes på på Odense Renovations hjemmeside.

Ordningen for storskrald

Desværre bliver der også med jævne mellemrum placeret storskrald på genbrugsøen ved siden af de nedgravede beholdere. Dette område er ikke beregnet til henstilling af storskrald og kan hurtigt blive kedeligt og rodet at se på, når affaldet hober sig op.

Har I storskrald, anbefaler vi, at I bruger Odense Renovations storskraldsordning. Det er en velfungerende ordning, hvor der to gange om året for hver husstand gratis kan hente møbler, hårde hvidevarer, gulvtæpper med mere. I kan læse mere om ordningen på www.odenserenovation.dk

  • Borgermøde den 27. august 2014, Odense Slot

Klima- og Miljøforvaltningen