Spring til indhold

Begravelse og bisættelse

Odense Kommune administrerer 6 kommunale kirkegårde samt kirkegårdskapellet og krematoriet som ligger ude på Heden.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Alle, både troende og ikke troende, kan erhverve sig et gravsted på de kommunale kirkegårde.

 

Odense Kommune administrerer følgende kirkegårde:

De resterende kirkegårde i Odense, administreres af menighedsrådene i de pågældende sogne. Find det aktuelle sogn på sogn.dk.

 

Valg af gravsted

Find information om køb og reservation af gravsteder

Find information om køb og reservation af gravsteder

 

Priser for ydelser

Find priser for ydelser

Find priser på ydelser fra de kommunale kirkegårde

 

Kirkegårdskapellet og krematoriet

Find oplysninger om kirkegårdskapellet

Se hvad kirkegårdskapellet kan bruges til samt informationer om krematorium 

Vedtægter og ordensreglement

Få svar på ofte stillede spørgsmål

By- og Kulturforvaltningen