Spring til indhold

Tilladelser

Taghavens udformning skal vurderes i forhold til blandt andet arkitektur, omgivelser, brand, indbliksgener, konstruktioner, fugtforhold med videre.

Under ‘Kontakt’ finder du information om, hvor du skal søge tilladelse.

 

Brandforhold

Brandforhold skal vurderes af en certificeret brandrådgiver, når du etablerer en taghave eller et grønt tag, hvor du kan færdes eller opholde dig. Brandforhold skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, da blandt andet taghavens størrelse og placering påvirker hvilke krav, der stilles til brandforholdene.

 

Skitse over ejendom der viser brandforhold

 

Adgangsforhold

Adgangsforhold, herunder krav om tilgængelighed skal vurderes i hvert enkelt tilfælde i forhold til gældende bygningsreglement. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt med etablering af elevatoradgang til taghaven.

 

Skitse af bygning med elevatoradgang til taghaven

 

Miljømæssige gener

Miljømæssige gener skal vurderes i forbindelse med det konkrete projekt. Du skal være opmærksom på for eksempel indbliksgener, støjgener og fugtgener. Ved en hensigtsmæssig udformning af taghaverne kan eventuelle miljømæssige gener begrænses, så naboer og øvrige omgivelser ikke generes væsentligt.

 

Skitse over bygning der viser miljømæssige gener

 

Skitser er udarbejdet af Frederiksen Architects for Frederiksberg Kommune og udlånt til Odense Kommune med tilladelse.

By- og Kulturforvaltningen