Spring til indhold

Skal det grønne tag håndtere regnvand?

En fordel ved at etablere et grønt tag er, at det blandt andet kan tilbageholde regnvand.

På et almindeligt tag vil vandet oftest løbe direkte i kloakken via nedløbsrør. Et grønt tag opsuger dele af regnvandet, hvorefter vandet vil fordampe fra det grønne tag. Herved skånes kloaksystemet.

 

Tag med fast belægning

På et tag med fast belægning vil alt regnvandet oftest føres direkte via tagrender og nedløbsrør til kloakken. Dette vil belaste kloaksystemet.

 

Tegning af tag med fast belægning

 

Tag med ekstensivt grønt tag

På et tag med et ekstensivt grønt tag kan det grønne tag optage cirka 30 % af vandet ved et regnskyl og derved skåne kloaksystemet for en del af dét vand, der ellers vil løbe i kloakken.

 

Tegning af tag med ekstensivt grønt tag

 

Tag med intensivt grønt tag

På et intensivt grønt tag kan det grønne tag optage helt op til cirka 90 % af vandet ved et regnskyl og derved skåne kloaksystemet væsentligt i forhold til, hvis taget ikke havde grønt tag.

 

Tegning over tag med intensivt grønt tag

 

Skitser er udarbejdet af Frederiksen Architects for Frederiksberg Kommune og udlånt til Odense Kommune med tilladelse.

By- og Kulturforvaltningen