Spring til indhold

#4 Borgerskabte grønne gader

Odense skal gøres mere grøn og blomstrende ved f.eks. at give byens beboere mulighed for at plante på kommunale vejarealer foran deres boliger.

Formål

Ved at give borgerne lov og plads til at plante grønt foran egen bolig opnås en stor grøn effekt med meget små omkostninger, og samtidig får borgerne lov til at medfortolke, hvad Danmarks Grønneste Storby er for dem.

 

Hvad?

Borgerne kan tilplante rummet foran deres boliger, hvor det er muligt uden at begrænse tilgængeligheden. Det kan være ved at tage en fortovsten op langs med facaden og plante en klatreplante, en staude eller sætte en plantekasse. Der udarbejdes en vejledning sammen med samarbejdspartnere, som kort beskriver, hvad man må, hvorhenne og med inspiration til hvordan man kan gøre det. Borgerne forpligter sig til at påtage sig drift og pleje. Kommunen kan pålægge borgerne at fjerne grønt, der ikke lever op til vejledningen.

 

Projektet er i gang

Projektet er allerede sat i værks, og du kan læse meget mere via linket herunder:

Sådan kommer du i gang med din fortovshave

 

 

Målgruppe

Alle borgere i Odense - særligt dem der bor i den udvidede bymidte.

 

Samarbejdspartnere

Borgere i Odense, Danmarks Naturfredningsforening, Halmhuset Odense og Gro Odense Byhaver.

 

Fordele

  • Gør Danmarks Grønneste Storby til et fælles projekt, som borgerne også er med til at skabe
  • Skaber et meget grønt udtryk på lidt plads
  • Kan bidrage til at forskønne bygninger og gaderum og skabe en stor brandingværdi - og hæve ejendomsværdien
  • Kan understøtte FN's verdensmål 15, særligt 15.9

By- og Kulturforvaltningen