Spring til indhold

#33 Grønt diplom til virksomheder

Der skal udarbejdes en model, hvor virksomheder præmieres eller på anden måde fremhæves, hvis de gør Odense grønnere.

Formål

En stor del af jorden og bygningerne i Odense er ejet af private virksomheder, som kan bidrage til at realisere målet om at blive Danmarks Grønneste Storby. Virksomheder, der ønsker at bidrage til dette, kan derfor blive partnere og f.eks. få et mærke, de kan bruge til at markedsføre sig med.

 

Hvad?

Ved at bidrage til realiseringen af Danmarks Grønneste Storby kan virksomheder i Odense blive erhvervspartnere for projekter og bruge det i deres markedsføring. For at blive partner kræves det, at en virksomhed betaler et beløb til Danmarks Grønneste Storby, eller selv begrønner byen - ved at betale for f.eks. træer, en grøn facade eller et grønt tag på deres egen jord/bygning. Virksomheden kan også opnå et grønt diplom ved at overgå til mere naturnær drift af egne arealer. Til gengæld kan virksomheden kalde sig erhvervspartner for Danmarks Grønneste Storby, og de får et mærke, de kan bruge på deres hjemmeside og til anden markedsføring.

 

Målgruppe

Odenseanske virksomheder.

 

Samarbejdspartnere

VandCenter Syd, Erhvervsorganisationer og Miljøforum Fyn.

 

Fordele

  • Bidrager til brandingen af Odense som en grøn by
  • Styrker samskabelsen af Odense som en grøn by
  • Sætter fokus på private virksomheders rolle i forhold til at være mere miljøbevidste
  • Kan være med til at skabe mere behagelige, sundere og flottere udemiljøer på arbejdspladser - hvilket kan betyde højere trivsel hos medarbejdere.

 

By- og Kulturforvaltningen