Spring til indhold

#19 Krible Krable faciliteter i Munke Mose

Der skal etableres et "naturrum" ved legepladsen i Munke Mose, hvor man kan opleve de mange små insekter og dyr, der lever i træstubbe, i jorden og i vandet.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Formål

I Odenses Miljøpolitik er det fastsat, at vi ønsker at beskytte og øge biodiversiteten. Det er også et mål, at børn skal lære at tage ansvar og opnå viden om udviklingen af en bæredygtig by. Derfor er det vigtigt at inspirere børn til at udforske vores bynære natur og de dyr og planter, der findes der. Dette startes der på med dette eksempelprojekt.

 

Hvad?

Der etableres et Krible-Krable-land tæt ved legepladsen i Munke Mose. Stedet skal gøres attraktivt for smådyr med for eksempel et lavt pileflethegn, små bakker og huller i jorden, gren- og stenbunker, træstammer og vegetation, der tiltrækker insekter, så småkravl kan udforskes. Området udstyres med en stor, stationær lup, hvor børn kan placere deres fund og nærstudere insekter og planter. Om muligt sættes en vandkikkert op ved åen tæt ved Krible-Krable-land, så også legepladsens brugere inviteres ned og kigge på og i vandet. Derudover en informationstavle, der viser noget af det, man kan være heldig at se.
Yderligere vil der blive lavet en manual til børnehaver, der kan inspirere til, hvordan de laver deres egne krible-krable-venlige legepladser.

 

Status for projektet

  • Arbejdsgruppen har holdt møder internt og med Naturvejlederforeningen.
  • Arbejdsgruppen har været i Munke Mose af flere omgange, og der er valgt et sted i Munke Mose, som er egnet til at etablere krible krable faciliteter. Stedet er nær legepladsen i Munke Mose.
  • Arbejdsgruppen er i gang med at indhente tilbud til forskellige elementer – blandt andet træfigurer af krible krable dyr, kvas- og pileflet elementer, træstammer og en lup til at undersøge sine fund.
  • Der arbejdes efter en plan, hvor krible krable faciliteterne etableres i sensommeren/tidligt efterår 2019.

Målgruppe

Familier, institutioner og skoleklasser, der kommer på legepladsen i Munke Mose – Krible-Krable-faciliteterne henvender sig primært til børn mellem 0-8 år.

 

Samarbejdspartnere

Krible Krable - Naturvejlederforeningen, UNG - Danmarks Naturfredningsforening, Ung Odense.

 

Fordele

  • Der ligger flere skoler tæt på Munke Mose, så projektet vil kunne aktiveres i undervisningen af de mindste børn
  • Der skabes et område med øget biodiversitet
  • De to forskellige lupper (i vand og på land) styrker de faciliteter, der er i området i forvejen, og kan få flere til at bruge området.

 

Succeskriterier

Faciliteterne etableres, og Krible Krable land bliver en ny naturpræget oase, hvor børn kan blive klogere på alle de insekter og planter, der findes i den lidt mere vilde bynære natur.

By- og Kulturforvaltningen