Spring til indhold

#19 Krible Krable faciliteter i Munke Mose

Der etableres et "naturrum" ved legepladsen i Munke Mose, hvor man kan opleve de mange små insekter og dyr, der lever i træstubbe, i jorden og i vandet.

Formål

Der etableres et naturrum, hvor man kan opleve små insekter i Munke Mose. 

 

Hvad?

Der etableres et Krible-Krable-land tæt ved legepladsen i Munke Mose. Stedet skal gøres attraktivt for smådyr med for eksempel et lavt pileflethegn, små bakker og huller i jorden, gren- og stenbunker, træstammer og vegetation, der tiltrækker insekter, så småkravl kan udforskes. Området udstyres med en stor, stationær lup, hvor børn kan placere deres fund og nærstudere insekter og planter. Der opstilles en vandkikkert, så man inviteres ned og kigge på og i vandet. Derudover en informationstavle, der viser noget af det, man kan være heldig at se.

Status for projektet

  • • Krible Krable området er etableret og kan bruges af alle.

Målgruppe

Familier, institutioner og skoleklasser, der kommer på legepladsen i Munke Mose – Krible-Krable-faciliteterne henvender sig primært til børn mellem 0-8 år.

 

Samarbejdspartnere

Krible Krable - Naturvejlederforeningen, UNG - Danmarks Naturfredningsforening, Ung Odense.

 

Fordele

  • Der ligger flere skoler tæt på Munke Mose, så projektet vil kunne aktiveres i undervisningen af de mindste børn
  • De to forskellige lupper (i vand og på land) styrker de faciliteter, der er i området i forvejen, og kan få flere til at bruge området.

 

By- og Kulturforvaltningen