Spring til indhold

#21 Dalum Papirfabrik – et nyt rekreativt naturområde

Der etableres et unikt sammenhængende rekreativt naturområde med stier, broer og rekreative faciliteter ved Dalum Papirfabrik. Området ligger attraktivt ned til Odense Å, og stierne vil sammenbinde Fruens Bøge med Dalumgård.

Formål

Udviklingen af Dalum Papirfabrik giver en enestående mulighed for at udvide Fruens Bøge og binde området sammen med naturområdet Dalumgård. Å-stien, der i dag slutter i Fruens Bøge, forlænges og bindes sammen med Å-stien ved Dyrup, Skt. Klemens og Bellinge. Odense får dermed én sammenhængende å-sti fra Bellinge til Seden. Det nye naturområde vil på grund af Dalum Papirfabriks lange industrihistorie få sin egen særlige identitet.

 

Hvad?

Områder langs Odense Å udlægges til rekreativt naturområde. Der etableres en å-sti i grus langs Odense Å. Der etableres faciliteter for kanoer og steder, hvor man kan færdes tæt på åen og aktivt opleve områdets naturværdier. Der etableres ny beplantning, der gavner plante- og dyrelivet. På det gamle jernbanespor etableres en belyst asfaltsti. Gamle jernbanebroer genbruges til nye stibroer, og der bygges en ny stibro til Fruens Bøge.

 

Status for projektet

Der har været afholdt fire positive fællesmøder med blandt andet gadeforeningerne, DN, DOF og Friluftsrådet. Her er der orienteret om projektet og indsamlet overordnede ideer og ønsker.

Møderne og dialogen omkring projektet har ligget stille en periode, da projektet først kan realiseres, når der er lavet lokalplan for hele området, lavet aftaler med grundejere og når der er indhentet tilladelser fra en række myndigheder. Projektet forventes derfor først realiseret fra 2025.


Området har potentiale til at blive et af Odenses mest benyttede grønne områder, sammen med Fruens Bøge.

 

Målgruppe

Mange odenseanere bruger allerede i dag Fruens Bøge og Å-stien, og Fruens Bøge besøges af mange turister. En udvidelse af Fruens Bøge langs Odense Å med et naturområde med industrihistorie vil være endnu en grund til at besøge området.

 

Samarbejdspartnere

Private grundejere og ejendomsudviklere på Dalum Papirfabrik, gadeforeninger og beboere i Dalum og Hjallese, Den Fynske Landsby, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

 

Fordele

  • Fruens Bøge udvides og får et nyt naturområde med sin særlige industrikulturhistorie og nye rekreative tilbud
  • Å-stien bindes sammen med å-stien til Dyrup, Skt. Klemens og Bellinge
  • Projektet tilgodeser både beboere på Dalum Papirfabrik, i Dalum og resten af Odense

By- og Kulturforvaltningen