Spring til indhold

#9 Taghave i bymidten

Mulighederne for at etablere en større offentlig taghave i bymidten i Odense skal undersøges. Taghaven kan være på en kommunal eller en privat bygning.

Formål

At undersøge mulighederne for etablering af en offentlig tilgængelig taghave et centralt sted i Odense. Det kunne være på taget af en bygning ejet af kommunen, men det kunne også være på taget af en privat virksomhed. Alternativt kunne taghaven også planlægges anlagt på et nybyggeri – da vil man have den fordel, at taget kan dimensioneres til at kunne bære en taghave fra starten. Denne handling skal afsøge, hvilke virksomheder der kunne være egnede og interesserede i at starte et samarbejde op og etablere en taghave. Taghaven skal skabe en oase i storbyen, et byrum med frodighed, plads til ro og udsyn - en storby i flere lag.

 

Hvad?

Undersøge hvor der kan etableres en taghave – gerne i samarbejde med en virksomhed, som kan se en fordel i at have en offentlig tilgængelig taghave. Taghaven kan, ud over at være et grønt og frodigt åndehul i byen, også have f.eks. en café, møbler til ophold og bede med grønsager og urter. Taghaven kan også have karakter at en decideret byhave. Handlingen indeholder også udarbejdelse af en vejledning om etablering af taghaver.

 

Status for projektet

  • Forvaltningen har afholdt indledende møder internt, haft indledende dialog med enkelte interessenter og besigtiget en række tage primært i bymidten. På baggrund af de indledende undersøgelser har det på nuværende tidspunkt ikke været muligt at udpege et tag omkring bymidten til en taghave, hvor der kan etableres offentlig adgang.
  • Forvaltningen har udarbejdet en folder med inspiration og information om taghaver og grønne tage. Indholdet fra folderen finder du her: www.odense.dk/taghaver.

 

Målgruppe

Virksomheder og bygningsejere. Målgruppen for en offentlig taghave vil være borgere og turister i Odense.

 

Samarbejdspartnere

Virksomheder centralt i Odense, Halmhuset og VandCenter Syd.

 

Fordele

  • En grøn offentlig tilgængelig taghave vil være et nyt element i Odense, der vil være en turistattraktion, hvis den bliver placeret det rigtige sted
  • En taghave sender et tydeligt signal om, at Odense prioriterer det grønne – også i den tætte by, hvor der er lidt plads
  • En taghave med større planter og mindre træer har et væsentligt regnvandsoptag, og den vil dermed bidrage til klimasikring på et sted, hvor der er høj befæstelsesgrad
  • En undersøgelse af mulige steder for taghaver kan blive startskuddet til, at flere steder får øjnene op for de muligheder, der ligger i at etablere en taghave.

Succeskriterier

At undersøgelsen resulterer i, der bliver etableret en offentlig taghave i det centrale Odense, og at virksomhederne i Odense bliver inspireret til at tænke i grønne tage fremadrettet.

By- og Kulturforvaltningen