Spring til indhold

Grønne taghaver og tage - gør din by grøn

Drømmer du om en grøn oase på dit tag eller måske et grønt tag at kigge på? Så er en taghave måske noget for dig.

Billede af en taghave

Hvad er en taghave?

En taghave er et grønt uderum på en tagflade eller som en del af en tagkonstruktion. En taghave kan både være privat og offentlig og kan være indrettet til ophold, dyrkning af grøntsager, blomster, bistader, regnvandshåndtering med videre. En taghave giver en unik mulighed for at skabe udsyn over byen og medvirker til at skabe en grønnere storby. I denne folder kan du blive klogere på, hvad en taghave er, hvad du skal være opmærksom på, inden du går i gang, og hvordan du kommer i gang.

 

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er et tag, hvor der vokser levende planter i det øverste lag af tagfladen. Et grønt tag kan se forskelligt ud alt efter hvilken type grønt tag, du vælger. Grønne tage kan med fordel kombineres med regnvandshåndtering, solceller eller opholdsmuligheder. I denne folder kan du blive klogere på de forskellige typer af grønne tage, og hvordan de kan kombineres med solceller, opholdsmuligheder eller lignende.

 

Hvilke fordele har taghaver og grønne tage?

Grønne taghaver og tage bidrager til:

  • at gøre byen grønnere
  • at øge livskvaliteten
  • at øge plante- og dyreliv ved at skabe et fristed for småfugle og insekter
  • at aflaste kloakken ved tilbageholdelse af regnvand
  • at lagre energi, hvis grønne taghaver eller tage kombineres med solceller
  • at isolere mod kulde om vinteren og sænke temperaturerne om sommeren
  • at nedbringe CO2-udledningen
  • at reducere mængden af støv og skadelige stoffer i luften
  • at højne den æstetiske værdi af tagflader

 

Fotos er fra ØsterGRO i København samt Augustenborg Botanical Roof Garden i Malmø. Der er indhentet rettigheder til alle fotos.

By- og Kulturforvaltningen