Spring til indhold

Skal taghaven kombineres med et grønt tag?

En taghave kan kombineres med et grønt tag. Enten som ekstensivt tag, semi-intensivt tag, intensivt tag eller blandingshave.

Ekstensivt grønt tag

Det ekstensive grønne tag belægges med sedum eller mosser på en let plantemåtte. Da opbygningen ikke vejer meget, kan det ofte etableres på et eksisterende tag. Det kan kun i begrænset omfang betrædes.

 

Tegning over et ekstensivt grønt tag

 

Semi-intensivt grønt tag

Det semi-intensive grønne tag plantes til med græsser og små buske. Det vejer mere end et ekstensivt grønt tag og tåler ophold i mindre grad.

 

Semi-intensivt grønt tag

 

Intensivt grønt tag

Det intensive grønne tag er en egentlig brugshave, afhængig af opbygningen. Det består af dybere bede eller plantekasser med buske og træer, og der kan dyrkes afgrøder. Det er den tykkeste og tungeste tagtype.

 

Tegning over et Intensivt grønt tag

 

Blandingshave

Blandingshaven er en kombination af de forskellige typer grønne tage, ofte suppleret med terrasser til ophold, bede til planter eller afgrøder med videre. De fleste taghaver etableres som blandingshaver, hvor flere forskellige elementer kombineres.

 

Tegning over en blandingshave

 

Skitser er udarbejdet af Frederiksen Architects for Frederiksberg Kommune og udlånt til Odense Kommune med tilladelse.

By- og Kulturforvaltningen