Spring til indhold

#15 Fælles skolebigård

Sammen med biavlerforeninger skal der etableres en offentlig skolebigård, så særligt børn og unge kan lære om bier, biavl og andre insekter.

Formål

At etablere en fælles skolebigård sammen med biavlerforeninger og fonde. Bigården skal give gode muligheder for at opleve og lære om bier, bestøvning og produktion af honning.

 

Hvad?

Det grønne område Eksercermarken har pladsen og en gammel bygning, hvor der kan indrettes en skolebigård. Der er plads til at plante frugttræer og så bi-venlige planter i området, så man kan skabe optimale forhold for at opleve og lære om bier. Den gamle bygning har tidligere indeholdt en af Odenses første vandboringer. Huset har en række arkitektoniske kvaliteter og ligger midt i det grønne område. Ombygningen af det gamle bevaringsværdige hus til et nutidigt formål vil være interessant for fonde at deltage i. Huset kan ændres til et attraktivt formidlings- og mødested om bier og biavl.

 

Status for projektet

  • Der har været afholdt 3 inspirerende møder med interessenter om projektet. Ideen er at etablere og udbygge stedet i flere faser. Nogle faciliteter vil kun være åbne, når der er aktiviteter i bigården, andre faciliteter vil være åbne hele døgnet.
  • Der er lavet en ideliste over ønsker til faciliteter og tiltag, både når det gælder bygningen, udearealer og måder at organisere stedet på.
  • I løbet af efteråret vil vi konkretisere planerne for stedet og søge fonde om yderligere midler. Planen er at etablere de første faciliteter og afholde de første aktiviteter i foråret/sommeren 2020.
  • Hvis du er interesseret i at bidrage til projektet og lave aktiviteter med bier for børn og unge, kan du kontakte projektleder Bo Hune på bosh@odense.dk

Målgruppe

Alle i Odense - dog med særligt fokus på børn og unge, der kan lære om bier og biavl.

 

Samarbejdspartnere

Biavlerforeninger, Fælleshaven Rubra og fonde, der vil støtte udviklingen af stedet og huset.

 

Fordele

  • Der er allerede stor interesse for bier og biavl. Biavlerforeninger vil gerne samarbejde om at udvikle og etablere stedet
  • Stedet og bygningen ligger i samme grønne område som Fælleshaven Rubra
  • Bygningen har en række kvaliteter og kan ombygges til et spændende hus med flere funktioner og faciliteter

 

By- og Kulturforvaltningen