Spring til indhold

#23 Blomstrende vilde vejrabatter

En mere naturnær drift af vejrabatterne skal give flere vilde blomster og levesteder for insekter i vejrabatterne.

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe flotte vejrabatter og at styrke biodiversiteten. Vejrabatter er en af de mest sete naturtyper i hele Danmark – og de er også vigtige levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter. I dag er mange vejrabatter dog domineret af få næringskrævende græsarter pga. næringsstoffer fra landbruget og driftsmæssig praksis med at lade det slåede græs ligge. For at vejrabatterne igen kan understøtte en høj biodiversitet og samtidig se flotte ud, skal vi ændre driften og hjælpe blomsterne lidt på vej med udsåning af frø på udvalgte steder.

 

Hvad?

Udviklingsprojekt, hvor man over tid ændrer driften af vejrabatterne i hele Odense Kommune mod en mere naturnær drift, der skal begrænse væksten af de næringskrævende græsser og fremme væksten af vores hjemmehørende blomsterarter.
Det er også et projekt, hvor information er vigtig; faglig information til naboer og andre borgere om, hvorfor der kan se ”uplejet og rodet ud” på visse tidspunkter af året.

 

Status for projektet

I 2019 har Odense Kommune anlagt 2 forsøgsstrækninger, hvor vejrabatter er ændret fra klippet græs til vilde, blomstrende urter. Græstørv er afgravet, der er iblandet grus og udsået en blanding af vilde urter. Arealerne vil blive plejet med en årlig slåning, og det afslåede materiale vil blive fjernet, så væksten af næringskrævende græsser hæmmes. Odense Kommune vil løbende følge forsøgsstrækningerne, og hvis erfaringerne er gode, vil forsøget måske blive udvidet til flere strækninger.

Odense Kommune er i gang med at revidere standardbeskrivelserne for anlægsprojekter, så der i flere vejrabatter fremover vil blive udlagt råjord i stedet for muld. Erfaringer viser, at det er vigtigt at undgå udlægning af muld, hvis man ønsker at fremme de vilde blomster i vejrabatterne.

Hidtil har Odense Kommune sået græs i vej- og stirabatter. Ved et cykelstiprojekt langs Stenløsevej vil kommunen som et forsøg i stedet se, hvilke urter der af sig selv indfinder sig. 

Odense Kommune forventer at iværksætte yderligere forsøg og indsatser i de kommende år.

 

Målgruppe

Bilister og cyklister, der får en farverig naturoplevelse langs vejen. Turister, der kommer til Odense.

 

Samarbejdspartnere

Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdeling - i forhold til måling og evaluering af biodiversiteten før og efter driftsændring og eventuel udsåning af blomsterblanding.

 

Fordele

  • Øget biodiversitet
  • Vejrabatterne kommer til at fungere bedre som korridorer for insekter og mindre dyr
  • Det bliver en god oplevelse at køre på alle veje i kommunen, en flottere og mere naturpræget oplevelse
  • Understøtter FN's verdensmål 11, delmål 11.a, verdensmål 15, delmål 15.1, 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22).

By- og Kulturforvaltningen