Spring til indhold

Tagkonstruktion

Tagets konstruktion og bæreevne afgør, om det vil være nødvendigt at forstærke og/eller ombygge bygningens konstruktion.

Nedenfor ses et par eksempler på, hvordan taghaver og grønne tage kan etableres på et tag med hældning og på et fladt tag.

 

Tag med hældning

For at skabe plads til en taghave skal der foretages en nedskæring i tagfladen. Det vil forventeligt kræve nogle forstærkninger at etablere en taghave på denne vis.

 

Tegning over tag med hældning

 

Fladt tag

Et fladt tag egner sig godt til taghaver. Et ekstensivt tag kan normalt etableres uden forstærkning, mens brugbare taghaver ofte vil kræve forstærkning.

 

Tegning af et fladt tag

 

Skitser er udarbejdet af Frederiksen Architects for Frederiksberg Kommune og udlånt til Odense Kommune med tilladelse.

By- og Kulturforvaltningen