Spring til indhold

Sammen om centrum: 1300 ideer til mere liv i centrum

Hvordan kommer der flere handlende til Odense centrum? Hvad skal midtbyen blive bedre til? Og hvad er den gode løsning på tomme butikslokaler? .

Det var nogle af de spørgsmål, vi stillede odenseanerne i november 2013, da vi slog dørene op til åbent hus i et tomt butikslokale i Vestergade under overskriften Sammen om centrum – et projekt, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og private aktører i det odenseanske handelsliv.

Idéfabrik gav rigtig mange ideer
Over tre dage agerede butikslokalet idéfabrik med musik, events og oplægsholdere, og vi fik 1300 ideer og kommentarer til, hvordan vi sammen løfter centrum og knækker krisen med faldende omsætning og færre besøgende. Alt fra byhaver over ammerum til udlån af de tomme butikslokaler til for eksempel iværksættere, studerende og kunstnere var bud på løsninger på centrums udfordringer.

Ideer konverteret til aktiviteter
De mange ideer fra huset i Vestergade fungerer nu som inspirationskatalog for det videre arbejde med projektet Sammen om Centrum. Ideerne er mundet ud i ni konkrete initiativer, som en arbejdsgruppe med både kommunale og private aktører skal arbejde videre med i 2014.

Borgmesterforvaltningen