Spring til indhold

Miljøtilsyn på virksomheder

Forhold der gør sig gældende ved miljøtilsyn på virksomheder.

Formålet med miljøtilsyn og med miljølovgivningen generelt er, at nedbringe risikoen for forurening af jord, luft og vandmiljø. I Odense Kommune lægger vi vægt på dialogbaseret miljøtilsyn, så vi sammen finder de bedste løsninger for miljøet og virksomheden, hvilket der kan læses mere om i miljøtilsynsplanen.

 

Frekvensen af tilsyn er således at virksomheder, der har/skal have en miljøgodkendelse har en tilsynsfrekvens mellem 1 og 3 år. Mindre forurenende virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling har en tilsynsfrekvens mellem 1 og 6 år.

 

For at se en overordnet beskrivelse af lovgivning og vejledning i forbindelse med miljøtilsyn, kan du hente informationer om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Fokus ved miljøtilsynet

Der er udarbejdet en pjece med information om miljøtilsyn, som beskriver fokus på miljøtilsyn på virksomhederne. Derudover er der lavet en pjece for autoværksteder, som beskriver de miljøproblematikker, der skal tages højde for, når man driver et autoværksted.

 

Ved miljøtilsyn bliver der som regel gennemgået forhold omkring:

  • Affald, udledning af stoffer gennem spildevand og luft, olietanke, støjende maskiner og aktiviteter og forurening af jorden.

Har du en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, så kontrollerer vi, at du overholder dem. Et miljøtilsyn følges altid op af et tilsynsbrev med eventuelle bemærkninger til virksomhedens miljøforhold eller hvis der er noget der skal følges op på.

Du kan hente information om opbevaring af farligt affald her.

 

Brugerbetaling

Reglerne om brugerbetaling betyder, at du betaler for de timer, som bliver brugt på blandt andet:

  • At føre tilsyn med din virksomhed
  • At tage prøver og gennemgå egenkontrol
  • At foretage beregninger på f.eks. luftforurening
  • At vurdere grønne regnskaber
  • At behandle ansøgning om miljøgodkendelse

Brugerbetalingen gælder alle de timer, vi bruger. Det vil sige både på at besøge din virksomhed og på andet arbejde f.eks. på kontoret.

Læs mere i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

 

Opkrævning

Brugerbetaling for tilsynene opkræves hvert år i november måned. Det vil sige, at kommunen i november udsender regninger for de tilsyn og det arbejde, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.

Kommunen opkræver brugerbetaling for det arbejde, der er udført på en miljøgodkendelse. Timepris for 2023 er 451,36 kr. og for 2024 er timesatsen 468,96 kr.

 
Klima- og Miljøforvaltningen