Spring til indhold

Autoværksted, etablering og ændring

Læs om reglerne for autoværksteder, herunder hvad du skal gøre, hvis du ønsker at etablere eller ændre et autoværksted

Hvad er et autoværksted?

Det er en virksomhed, hvor der foregår service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. Med motorkøretøjer menes:

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lastbiler
 • Busser
 • Motorcykler

Hvad gør du, når du vil starte et autoværksted eller ændre og udvide det eksisterende?

Vil du starte et autoværksted, skal du søge om det ved Industrimiljø - du skal også søge, hvis du vil udvide eller ændre dit værksted.

Autoværkstedsbekendtgørelsen finder du de regler, der gælder for autoværksteder. 

Hvilke oplysninger skal en anmeldelse om autoværksted indeholde:

 • Hvor foregår der autolakering, undervognsbehandling, mekanisk autovask, tørring, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karrosseriarbejde eller højtrykspuling
 • Placeringen af disse aktiviteter skal du indtegne på et kort i størrelsesforholdet 1:500 eller lignende
 • Dit forventede forbrug af undervogns-behandlingsmidler og maling
 • Den årlige forventede mængde affald, og hvordan du opbevarer og bortskaffer affaldet
 • Hvordan du begrænser støjen fra autoværkstedet til omgivelserne
 • Hvordan du begrænser lugten fra autoværkstedet
 • Hvordan du begrænser luftforureningen
  • Under begrænsning af luftforureningen kan du fx. beskrive:
  • Udsug fra rensebar, slibning, udstødningsgas, svejserøg, lakering og undervognsbehandling
  • Hvilke filtre, der sidder i udsuget
  • Hvor højt op, du har tænkt dig at føre dine afkast fra udsug
  • Den forventede daglige driftstid
  • Hvordan du har tænkt dig at opvarme værkstedet

Beliggenhedskrav til autoværksted

Hvis du etablerer et anlæg til autolakering eller undervognsbehandling, skal du placere det mindst 100 meter fra områder, som anvendes eller, som ifølge kommuneplanen, er udlagt til:

 • Boligområde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde
 • Institutionelle formål
 • Sommerhuse
 • Kolonihaver
 • Rekreative områder

Krav om miljøgodkendelse

Hvis du på dit autoværksted udfører autoophug, lakering eller undervognsbehandling, hvor forbruget af opløsningsmidler er over 6 kg pr. time, skal du søge om miljøgodkendelse.

Hvis din virksomhed udleder andet end sanitært spildevand, og hvis der for eksempel skal installeres en olieudskiller, skal du søge en spildevandstilladelse.

Sagsbehandlingstid

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, undersøger vi, om dit autoværksted opfylder kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Vi kontakter dig inden 4 uger efter, at vi har modtaget anmeldelsen.

Miljøtilsyn

Vi fører tilsyn med, at autoværksteder overholder Autoværkstedsbekendtgørelsens krav. Du kan forvente besøg af os mindst hvert 6. år.

Læs mere i pjecen om miljøforhold på autoværksteder

Klima- og Miljøforvaltningen