Spring til indhold

Godkendelsespligtig virksomhed

En godkendelsespligtig virksomhed hører til gruppen af de mest forurenende virksomheder og skal derfor have en miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelse

Du skal have en miljøgodkendelse, inden du bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed. Det skal du også, hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

En miljøgodkendelse er kommunens eller statens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. En miljøgodkendelse indeholder:

  • En miljøteknisk redegørelse, herunder en miljømæssig vurdering
  • Vilkår for hvordan virksomheden skal indrettes og drives

Regler for miljøgodkendelse

Klima- og Miljøforvaltningen