Spring til indhold

Mindre forurenende virksomhed

Læs hvornår en virksomhed kan betragtes som en mindre forurenende virksomhed og hvordan du skal forholde dig til dette.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

En mindre forurenende virksomhed er en virksomhed, som er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Virksomheden eller aktiviteten reguleres via Miljøbeskyttelseslovens §42.

 

Er du i tvivl om din virksomhed er en mindre forurenende virksomhed, så kontakt os i Industri og Miljø.

 

Du skal ikke anmelde en mindre forurenende virksomhed til miljømyndigheden, før du starter den.

Men vi kan hjælpe dig med en forhåndsvurdering af de aktiviteter, som I overvejer at starte.

 

Vi kan så foretage en miljømæssig vurdering inden anlægsstart. På den måde kan du sikre dig, at du får stillet de korrekte miljømæssige krav til jeres leverandører. 


Det er også kommunen som vurderer om ændringer eller udvidelsen kræver nye godkendelser eller tilladelser.  

 

Vi fører tilsyn med bilag 1 virksomhederne. Du kan forvente besøg af os hvert 1 - 6 år.

 

Læs mere om tilsyn her.

 

Områder, du skal være specielt opmærksom på:

 • Spildevand
  Hvis din virksomheds aktiviteter giver spildevand, skal du altid søge om spildevandstilladelse.
 • Affald
  Alle virksomheder, der producerer eller opbevarer affald, er ansvarlige for, at der ikke opstår gener eller forurening af luft, vand og jord. 
  Det kommunale regulativ for erhvervsaffald og farligt affald beskriver, hvordan virksomheden håndterer, opbevarer og bortskaffer sit affald korrekt.

For mere information se erhvervsaffald.

 • Miljøgener
  Hvis en mindre forurenende virksomhed forurener omgivelserne eller generer naboerne, kan kommunen pålægge virksomheden at forbedre forholdene. 

 

 


Klima- og Miljøforvaltningen