Spring til indhold

Anden virksomhed

Med anden virksomhed menes virksomheder eller aktiviteter, som ikke er listevirksomhed, og hvor der ikke fastsat øvrige særlige bestemmelser om etableringen og driften.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Disse virksomheder reguleres efter miljølovens bestemmelser (§42), som siger, at der ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan gives påbud om nedbringelse af forureningen. 


Anden virksomhed skal ved etablering, flytning, udvidelse eller ændring overholde planlægningsmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides eller ændres. 

Klima- og Miljøforvaltningen