Spring til indhold

Anden virksomhed

Med anden virksomhed menes virksomheder eller aktiviteter, som ikke er listevirksomhed, og hvor der ikke fastsat øvrige særlige bestemmelser om etableringen og driften.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Industri og Klima

65 51 24 10

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljo

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Disse virksomheder reguleres efter miljølovens bestemmelser (§42), som siger, at der ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan gives påbud om nedbringelse af forureningen. 


Anden virksomhed skal ved etablering, flytning, udvidelse eller ændring overholde planlægningsmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides eller ændres. 

By- og Kulturforvaltningen