Spring til indhold

Renserier

Der er særlige forhold der gør sig gældende for renserier, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse 1457 om etablering og drift af renserier.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Industri og Klima

65 51 24 10

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljo

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Etablering, ændring og drift af renserier

Etablering, ændring og drift af renserier samt ind- og udleveringssteder skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1457 af 07/12/2015 om etablering og drift af renserier.  

 

Siden 1. januar 2004 har det ikke været tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme.

 

Forbuddet gælder dog ikke for

  • Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.
  • Renserier, der midlertidigt er lukkede på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, under forudsætning af at driften genoptages senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.


By- og Kulturforvaltningen