Spring til indhold

Flytning eller lukning af mindre forurenende virksomhed

Når produktionen flytter eller lukker, er der regler for oprydning på grunden.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Gældende regler

  • Du skal fjerne alt affald fra grunden, så der ikke ligger rester, der kan forurene jord, grundvand eller overfladevand
  • Du skal kontakte Industri og Miljø i Odense Kommune for at afmelde virksomheden 
  • Industri og Miljø kommer på tilsyn for at tjekke, at oprydningen er i orden 
 Klima- og Miljøforvaltningen