Spring til indhold

Hvilke planer gælder i dit område?

Du skal undersøge hvilke regler, der gælder for det område, du vil etablere dit erhverv.

Lokalplan eller byplanvedtægt

Se om der er lokalplan eller byplanvedtægt for ejendommen. Lokalplanen vil typisk stille krav til, hvilke former for erhverv, der må drives fra ejendommen, til bebyggelsesprocenten, og til hvordan bygningen må se ud og meget andet. 

Hvis ikke der findes en lokalplan eller byplanvedtægt kan du undersøge, hvad der står i kommuneplanen.

 

Kommuneplanen

Kommuneplanen oplyser, hvilket område ejendommen er udlagt i, og hvad dette område må bruges til. Der er specielle krav til placering af detailhandel og dagligvarebutikker.

By- og Kulturforvaltningen