Spring til indhold

Hvad skal bygningen bruges til?

Skal du anvende bygningen til butik, lager, industri eller andet erhverv?

Du skal vide præcis, hvilken form for erhverv, der skal drives i bygningen.

Hvilke aktiviteter, der skal være i bygningen har stor indflydelse på, hvilke regler byggeriet skal overholde. Er det en restauration skal bygningens adgangsforhold sikre tilgængelighed for alle. Eksempelvis skal der til hvert erhvervs-lejemål være niveaufri adgang til handicaptoilet.

Det du skal overveje og oplyse os om, kan f.eks. være:

  • Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
  • Hvor mange kunder kommer der til virksomheden?
  • Er det kontor, lager, eller anden erhvervsvirksomhed? 
  • Hvordan skal bygningen indrettes?

Tingbogen kan du læse, om der er servitutter på ejendommen. Det kan eksempelvis være forhold, der ikke er reguleret på anden måde, som anvendelse af ejendom eller byggeafstande.

Husk, der altid skal være en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med byggeriet, og en ny tilladelse, hvis projektet bliver ændret undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

 
 

By- og Kulturforvaltningen