Spring til indhold

Kommuneplan

Alle kommuner har en kommuneplan, som er grundlaget for den fysiske planlægning i kommunen. Kommuneplan 2020-2032 er den gældende kommuneplan i Odense.

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

Kommuneplanen består dels af en hovedstruktur og retningslinjer for hele kommunen dels af rammer, der fastlægger lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

Revision af kommuneplanen

Odense kommunes byplanlæggere får ofte henvendelser fra borgere og erhvervsliv med forslag til, hvordan kommuneplanen kan revideres.

Små ændringer som f.eks. en mindre ændring af en bebyggelsesprocent eller en mindre tilpasning af en afgrænsning af en kommuneplanramme kan klares med et kommuneplantillæg, som typisk udarbejdes i forbindelse med en lokalplan.

Større ændringer som udlægning af nye bolig- eller erhvervsområder skal ske i forbindelse med en revision af kommuneplanen. Dette sker hvert 4 år. Grunden til, at store ændringer kun kan ske hvert 4 år, er, at det er vigtigt at se planlægningen i et helhedsperspektiv.
Hvert 4 år finder vi de bedst egnede steder til ny bolig- og erhvervsudvikling m.m.

Forud for revisionen af kommuneplanen udarbejder Odense Byråd en bystrategi, som beskriver byrådets samlede vision for udviklingen i Odense kommune. Når bystrategien kommer i offentlig høring, hvilket forventes at ske i foråret 2023, spørger vi samtidig efter ideer til revisionen af den kommende kommuneplan.

Ønsker du en mail, når høringsperioden starter, er du velkommen til at sende en mail til byplankontoret@odense.dk og bede om at komme på vores liste over dem, der ønsker at få ideer med til næste revision af kommuneplanen.

I denne lille video kan du få et indblik i, hvad kommuneplanen er.

 

By- og Kulturforvaltningen